Сензорната терапия – как помага на децата със специални потребности.

//Сензорната терапия – как помага на децата със специални потребности.

Сензорната терапия – как помага на децата със специални потребности.

Сензорната терапия помага на децата със специални потребности да се чувстват приети от света

Сензорната терапия предизвиква сетивата и помага на децата да се концентрират в съответното сензорно стимулиране.

Тя развива физическото и психическото състояние, подобрява настроението, езиково-говорното развитие, фините моторни умения и премахва чувството за страх, като детето има възможност да релаксира в специфично подбраната среда.

Прилагането на мултисензорния прицип при деца провокира усещания, чрез които се вписват и се чувстват приети в света. Стимулират се тактилността (допира, запознаването с нови предмети и материи, усещане за натиск, температура, болка), вестибулация (реакциите на баланс и чувството за движение, равновесие), проприоцепция (усещането за „позиция,” за положение в пространството), слух (реагиране на звуци, умение за правилно долавяне, разпознаване, преобразуване), вкус (долавяне, разпознаване, обработване на различни вкусове и консистенции, не-желание за прием на определени храни, обособяване на вкусовете) обоняние (долавяне, разпознаване, обработване и отговор на различни миризми), зрение (долавяне, разпознаване, обработване и отговор на видяното).

В ранните периоди на развитие (до 7 г.) детето трупа най-много преживявания, които се нуждаят от качествена преработка, за да може този опит да послужи в ежедневните дейности и да се доразвиват когнитивните процеси на мислене, памет, внимание и концентрация, научаване на причина и следствие.

Опознаването на средата е основно за развиване на личния опит и потенциал, което се случва максимално ефективно в адаптирана сензорна среда, в която се изучава и изследва чрез сетивата, в процеса на игра.

Провокирайки интересите на детето, му се дава възможност да разбира по-лесно речта и да развива комуникативните си умения по естествен начин. Свободата на движение подобрява фините умения и води до по-добра координация на движенията. Постига се пространствена ориентация, което предполага повече самостоятелност и гъвкавост в ежедневните дейности.

Сензорната интеграция е сложен процес на преработка и подреждане на информацията, при който се постига максимално адекватно поведение спрямо средата и околните. Всяко дете има потребност от сензитивна мулти-сензорна стимулация, продиктувана от необходимостта да общува, да “говори” по специфичен начин и да опознава света. Прилагането на сензорно-интегративна терапия позволява на детето да заяви себе си в специфично пространство, превръщайки го в ръководител на случващото се, а не в прицел на случайни и самоцелни интервенции. Терапевтичната среда е подготвена така, че да бъде забавна за детето, което може да експериментира и изобретява своето желание за игра.

В мулти-сензорната стая се работи по посока на:

  • предизвикване на сетивата;
  • изграждане схема на тялото – знание за собственото тяло и включването му в определена дейност, история;
  • по-ефективно възприемане на сложна сетивна информация;
  • провокиране на интерес и устойчивост на вниманието;
  • решаване на двигателни проблеми чрез взаимодействието със средата и изпълнението на конкретна задача;
  • добро позициониране и позволява степенуване в увеличаването на издържливостта/силата, както и повтаряне на дейностите;
  • работа със страховете;
  • трудна адаптация в нова среда, приемане на правила;
  • интерактивна стая за обучение;
  • релаксация, с цел обработка на информацията, справяне с хиперактивността и др.

Това е пространство, в което съчетанието между движението, работата със сетивата и професионализма на терапевта дава устойчивост на постигнатите резултати и е особено подходящо както за здравии деца, така и за деца със специфични потребности (ДЦП, проблеми от аутистичния спектър, сензорно-интегративна дисфункция, сензорни нарушения, езиково-говорни нарушения, поведенчески проблеми и др.).

Работа в мултисензорната стая съчетава по иновативативен начин идеите на релационната психомоторика и мулти-сензорния принцип.

Материала ни бе любезно предоставен от г-жа Станислава Кодева – терапевт и психолог. Нейните услуги може да немерите на адрес: град Бургас, ул. „Кирил и Методий“ 37, тел. 0886 111 998.

Ако материала ви е харесал, моля споделете!

 

2017-12-21T13:23:15+00:00 Здраве|
error: Съдържанието е защитено от копиране!