Какъв е темперамента на вашето дете?

//Какъв е темперамента на вашето дете?

Какъв е темперамента на вашето дете?

Какъв е темперамента на вашето дете?

Всяко дете е различно и от най-ранна детска възраст то започва да проявава своята уникалност. Разпознаването на темперамента на вашето дете ще ви даде възможност да общувате с него, съобразявайки се с особеностите, които носи след себе си всеки темпераментов тип.

Какво всъщност е темперамента?

За темперамент говори още Хипократ. Той определя 4-те основни типа темперамент. В съвременната психология се приема, че темперамента е сбор от психични свойства, които определят динамиката на психичната дейност и остават относително постоянни при различни мотиви и цели на дейността.

Типове темперамент и какво е характерно за тях

Холеричен темперамент

Това са подвижни, възбудими деца. Те не обичат да стоят на едно място, харесва им активно да опознават света. На този тип деца често бива лепван етикета „палави“. Тези деца са емоционални и двигателно активни. Ако сте родител на дете с холеричен темперамент трябва да имате предвид, че ограниченията и приучаването на детето към послушание и кроткост посредством наказания могат да имат негативен ефект върху развитието му. За да го подпомогнете да развие пълния си потенциал се опитайте да му осигурите занимателни дейности, като се стремите непрекъснато да ги разнообразявате. Особено подходящи са физически активности, които дават възможност на детето да изразходва енергията си.

Сангвиничен темперамент

Децата със сангвиничен темперамент често изглеждат като малки възрастни. Те са спокойни и уравновесени. Обичат общите дейности, приемат родителските поучения и изисквания без особена емоционална съпротива. Имат желание да поемат отговорност от ранна възраст. Тук трябва да се има предвид, че тези деца са чувствителни по отношение на критиката. Добре е родителя да акцентира на успехите им. Също така те имат потребност да са част от група и общност, ето защо са подходящи всякакъв вид отборни и групови занимания.

 Флегматичен темперамент

Децата с фелагматичен темперамент са лесно разпознаваеми. Те правят впечатление на спокойни и сдържани, дори леко затворени. Децата с този тип темперамент са с по-забавени реакции по отношение на заобикалящия ги свят. Те са ориентирани по-скоро към изследване на своя вътрешен свят и са сконни да преосмислят задълбочено всичко, което се случва около тях. Много често им се лепят етикети като „мързелив“, „безделник“ или просто се използва думата „флегматик“ по обиден начин. Всъщност те  имат много богат вътрешен живот. За да подпомогнете развитието на такъв тип дете му помогнете да намери любимите си занимания. Веднъж щом открие нещо, което му харесва то е сконно да прекарва часове, усъвършенствайки уменията си.

 

Меланхоличен темперамент

Този темпераментов тип често е определян като „слаб тип“. Всъщност това са едни чувствителни и раними деца. Те са много  емоционално плахи в отношенията, които изграждат. При неправилен подход могат да развият различни психически проблеми. Ако сте родител на дете с мелахонличен темперамент се страйте да поощтрявате всеки негов опит за самостоятелност и самоинициативност. Стремете се да бъдат включени в колектив, също така добре се отразява общуването с животни.

Имайте предвид, че темпераментите рядко се срещат в чист вид. В едно дете могат да преобладават черти характерни за един от типовете, но винаги има налични и особености типични за другите.

2018-01-03T09:09:53+00:00 Психология|
error: Съдържанието е защитено от копиране!